Kategoria B18 latcena kursu w ofercie promocyjnej cena niezmienna - 1200zł bez względu czy jest to płatność jednorazowa czy ratalna (Toyota Yaris)

w cenie kursu materiały szkoleniowe !

uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
c)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg
d)
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

 

!!! UWAGA !!!
Zmiana numeru konta
Nowy numer konta:

60 1050 1575 1000 0090 9799 6392

 

Szkolenia dla kat. B przeprowadzamy na samochodzie Toyota Yaris

 

 

 

Wyślij zgłoszenie na KURS
skontaktujemy się z Tobą

tel. (071) 322 - 09 - 00
e-mail: biuro@rolka.wroclaw.pl
gg: 391339
© 2009 Rolka All rights reserved. Wykonanie: BIZZIT